ფსიქიკური აშლილობების და ფსიქო-სოციალური ნიშნით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მხარდაჭერა საქართველოში

02/2018 – 09/2020

438,887 ევრო

ყირგიზეთში პილოტური სათემო ცენტრების სპეციალისტების ტრენინგი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში ახალი მეთოდებით სამუშაოდ

03/2017 – 04/2018

89,907 აშშ დოლარი

ფსიქოსოციალური მარცვლები მშვიდობისთვის: ტრავმის რეაბილიტაცია და სამოქალაქო აქტივიზმი უკრაინაში

11/2015 – 11/2017

183,750 ევრო

ბავშვთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და არასრულწლოვანთა დამნაშავეობის პრევენცია რეაბილიტაცია-რესოციალიზაცია-რეინტეგრაციის პრაქტიკის დანერგვით სამტრედიის სკოლაში

12/2012 – 02/2014

99,414 ევრო