93
  • გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი
  • თბილისი 0179, ყიფშიძის ქ. 49ა (ვლადიმერ გაბაშვილის ქ. 7)
  • +995 32 223 53 14, 221 40 06, 221 40 08
  • [email protected]