ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა ომით დაზარალებულ მოსახლეობაში