2010 წელს გიფ თბილისის ინიციატივითა და ხელშეწყობით დაფუძნდა ხის სათამაშოების სახელოსნო, როგორც სოციალური საწარმო „არბო“. საწარმოს სახელი მოდის ლათინური სიტყვიდან „არბერ“, რაც ქართულად ხეს ნიშნავს. საწარმო ასაქმებს პრობაციონერებს, პენსიონერებს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. „არბო“  ბავშვებისათვის უსაფრთხო, ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოებს აწარმოებს და ასევე, ამზადებს კომპლექსებს ღია სათამაშო სპორტული მოედნებისა და ბავშვთა გასართობი

ცენტრებისთვის.

კატალოგი იხილეთ აქ (პდფ)

+995 599 64 00 20

[email protected]

fb:arboland არბოლენდი