მისამართი

თბილისი 0179, ყიფშიძის ქ. 49ა / ვლადიმერ გაბაშვილის ქ. 7

ტელეფონი

+995 32 223 53 14, 221 40 06, 221 40 08

ელ-ფოსტა