თქვენ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ჩვენს საქმიანობას

ჩვენ გვწამს, რომ ყოველ ადამიანს ამ სამყაროში  თავისი შესაძლებლობების სრულად რეალიზების შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს, მისი პიროვნული მოწყვლადობის ან ცხოვრებისეული გარემოებების მიუხედავად.

თუ ჩვენს კრედოს იზიარებთ და გსურთ, ხელი შეგვიწყოთ საქმიანობაში, შეგიძლიათ ჩვენს ორგანიზაციას შემოწიროთ თქვენთვის სასურველი ოდენობის თანხა, გადმოსცეთ ქონება ან გაგვიწიოთ პრო ბონო მხარდაჭერა.

საბანკო რეკვიზიტები

მიმღების დასახელება: ფონდი „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი“

‘Global Initiative on Psychiatry – Tbilisi’ Fund

მიმღების ბანკი: სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების ანგარიში:

GE48TB0600000033700501 (ლარი)

GE16TB0600000055070565 (ევრო, აშშ დოლარი)

შემოწირულობის პოლიტიკა
  • გიფ-თბილისის შემომწირველი შეიძლება იყოს როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი კერძო პირი ან ორგანიზაცია
  • შემოწირულობა არ უნდა ახდენდეს გავლენას ორგანიზაციის საქმიანობის დამოუკიდებლობაზე და არ უნდა უქმნიდეს საფრთხეს მის რეპუტაციას
  • გიფ-თბილისი არ იღებს შემოწირულობას პოლიტიკური პარტიების, სახელმწიფო უწყებების, პოლიტიკოსების ან პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული პირებისგან, თამბაქოს მწარმოებლებისა და ფარმაკოლოგიური კომპანიებისგან
  • გიფ-თბილისი არ იღებს შემოწირულობას კომპანიებისგან, რომლებსაც ბრალად ედებოდათ ან დაეკისრათ პასუხისმგებლობა კორუფციულ გარიგებებში, სახელმწიფოს წინააღმდეგ, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართულ ან/და სხვა სახის სისხლის სამართლებრივ დანაშაულში მონაწილეობისთვის
  • გიფ-თბილისი არ იღებს შემოწირულობას ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული კომპანიებისგან.